Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu ZÁRUBA Gastro - rozvoj zaměstnanců, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0­.0/16_043/0004592, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Doba realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019