ISO 22000

 • Jsme certifikovanou společností mezinárodní normy pro systém managementu bezpečnosti potravin
 • Náš systém je efektivní a účinný
 • Máme stanovenou politiku bezpečnosti potravin, která je závazná pro všechny naše zaměstnance
 • Náš tým pro bezpečnost potravin je zodpovědný a prioritně zaměřený na zákazníka
 • Vlastní systém kontroly zabezpečuje maximální eliminaci nekvalitních postupů v potravinovém řetězci

Hospodářská komora

 • Jsme členem Jihočeské hospodářské komory, podnikatelského uskupení v jižních Čechách
 • Dodržujeme etický kodex člena hospodářské komory České republiky
 • Při své činnosti se řídíme zásadami profesionality, odpovědnosti, sounáležitosti, čestnosti a solidarity
 • Vzájemná spolupráce nám přináší větší rozsah informovanosti o novinkách v podnikání a probíhajících projektech v našem regionu – Jsme zapojeni do systému Národní soustavy kvalifikací

AKC ČR

 • Díky spolupráci s Asociací cukrářů a kuchařů České republiky se nám daří zvyšovat úroveň gastronomie na profesionální bázi
 • Využíváme možnosti nabídek specializovaných školení, seminářů a odborných tréninků pod vedením zkušených profesionálů v kuchařském umění
 • Zavádíme moderní trendy současného stravování
 • Členství umožňuje naším zaměstnancům chápat gastronomii v širších souvislostech